ÖMAB är i huvudsak inriktat på olika markentreprenader.

Med tjänster som: VA-arbeten, Grundläggningsarbeten, Asfaltsarbeten & Arbeten åt den tunga industrin.

En del kunder är: Boliden Bergsöe AB, KKB Fastigheter AB, Barsebäcks Kraft, Akademiska hus i Lund AB, Kävlinge kommun, Statoil & Tetra pak.

ÖMAB har som målsättning att i möjligaste mån återanvända material, detta för att skona miljön och samtidigt minimera kostnaderna.