Genom aktiva miljöåtgärder i alla led verka för en bra miljö.

• Utföra markentreprenader på ett miljövänligt sätt.
• Minimera uppkomsten av avfall och i största möjlighet tillämpa kretsloppstänkande.
• Vi väger in miljöverkan vid val av material och produkter.
• Miljöanpassar verksamheten i alla skeden från inköp och planering till produktion och underhåll.
• Verka för likvärdig miljöomsorg som tillämpas av underentreprenörer, leverantörer och övriga samarbetspartners så att
det får genomslag i hela verksamheten.
• Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.

För att omsätta denna policy i praktiken arbetar vi efter objektanpassande miljöplaner samt upprättar checklistor för hantering av avfall, håller oss uppdaterade med Sysavs sorteringsmallar för byggreturer.