Markentreprenad för nytt kontor

Markentreprenad för nytt kontor

Ohlssons, som ingår i vår koncern, bygger nytt kontor och vi har utfört grundläggningsarbetet.

 

Uppdragsgivare: Ohlssons 
Färdigt: Augusti 2022