Markentreprenad, Skönadals förskola

Markentreprenad, Skönadals förskola

En ny förskola ska byggas och ÖMAB står för markarbetet.

HOFTERUP, KÄVLINGE KOMMUN

Under 2021 har ÖMAB förberett marken inför att Skönadals Förskola ska byggas. Arbetet har innefattat trädfällning och flisning av riset, schaktningsarbeten för hus och parkering och markentreprenadsarbeten.

Totalentreprenör: Byggmästar'n i Skåne 
Start: Våren 2021
Färdigt
: Hösten 2022