ÖMAB färdigställer utemiljö på skola i Rydebäck

ÖMAB färdigställer utemiljö på skola i Rydebäck

Just nu gör ÖMAB i ordning utemiljöerna på skola i Rydebäck.

Just nu färdigställer ÖMAB utemiljöerna på skola i Rydebäck. I uppdraget ingår allt från plantering av träd till montering av lekplatser. ÖMAB har tidigare i byggprocessen även ansvarat för markförberedande åtgärder.

Totalentreprenör: Byggmästarn i Skåne

Uppdragsgivare: Punktumgruppen

Arbetsledare: Hampus