ÖMAB säkrar vattenförsörjningen på Skånes Universitetssjukhus Lund

ÖMAB säkrar vattenförsörjningen på Skånes Universitetssjukhus Lund

Just nu utför vi ett viktigt projekt inom VA på uppdrag av Region Skåne på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Just nu utför vi ett viktigt projekt inom VA på uppdrag av Region Skåne på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Ökade nederbördsmängder i kombination med en större befolkning ställer högre krav på vatten- och ledningsnätet, som dessutom är eftersatt. Ett fungerande färskvattensystem är viktigt och då särskilt på ett sjukhusområde. Därför hjälper vi nu till att byta ut rör och ventiler på huvudledningarna för att säkerställa vattenförsörjningen på sjukhusområdet. I uppdraget ingår markförberedande åtgärder, byte av hela och delar av rör, byte av ventiler samt återställning.

Projektet med att säkra vattenförsörjningen är ett av många som ÖMAB utför på uppdrag av Region Skåne. 

Uppdragsgivare: Region Skåne 

Arbetsledare: Magnus Håkansson

ÖMAB utför byte av rör och ventiler på huvudledningarna