Marksanering

Vi sanerar i dagsläget mest för oljebolag och industri. För samtliga jobb upprättas ett åtgärdsprogram ofta i nära samarbete med miljöförvaltningar och miljökonsulter. Vi har stor erfarenhet av olika saneringar.

Rivning

Vid varje rivningsjobb så arbetar man mot en sk. rivningsplan.

ÖMAB har som målsättning att i möjligaste mån återanvända material, detta för att skona miljön och samtidigt minimera kostnaderna.