En del av Ohlssons Invest

En del av Ohlssons Invest

Ohlssons Invest har ett komplett utbud av hållbara helhetslösningar inom entreprenadarbete, miljö- och återvinning, spol- och rörteknik och transport.

Bolag i koncernen 

Förutom ÖMAB ingår följande bolag i koncernen:

Ohlssons AB 

Helhetslösningar inom miljö och återvinning, transport och entreprenad. Företaget har insamlingsuppdrag för hushållsavfall i ett 30-tal kommuner i Sverige och hjälper företag och industrier att bli mer hållbara genom sin avfallshantering. Ohlssons har även en farligt avfall-anläggning i Helsingborg där såväl företag som kommuner är återkommande kunder. 

Ohlssons har sitt huvudkontor i Landskrona. 

Puls AB 

Puls står för Planerad Underhållsservice. Bolaget planerar, underhåller och servar VA-nätet för att vattnets cirkulära kretslopp ska fungera. Populära tjänster är slamsugning, ledningsspolning, torr- och grävsug. 

Puls är verksamma i hela Skåne. 

Exellent Syd AB 

Verkstäder för tunga fordon i Helsingborg, Landskrona och Staffanstorp. En miljöklassad tvätthall för tunga fordon i Helsingborg. Uthyrning av renhållningsfordon i hela norden - med fokus på tunga fordon ser Exellent Syd till att regionens tunga fordon kan fortsätta rulla. 

Bensinteknik AB 

Med ledorden miljö och service servar Bensinteknik såväl drivmedelsbolag som köpcentrum. Miljöförbättrande åtgärder, installation av oljeavskiljare och ombyggnationer är några av de tjänster som bolaget utför. 

Bensintekniks verksamhet utgår från Helsingborg men sträcker sig över hela Sverige.

Tintorella AB 

Koncernens fastighetsbolag som äger flera av bolagens fastigheter.