Hållbarhet

Vårt arbete för en hållbar framtid

Skona miljön, minska kostnader och ta hand om varandra - ÖMAB arbetar aktivt med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Vår målsättning, som återfinns i vår kvalitets- och miljöpolicy, är att:

 • Utföra markentreprenader på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
 • Minimera uppkomsten av avfall och i största möjlighet tillämpa kretsloppstänkande.
 • I möjligaste mån återanvända material för att skona miljön och samtidigt minimera kostnaderna.
 • Väga in miljöpåverkan vid val av material och produkter.
 • Miljöanpassa verksamheten i alla skeden: från inköp och planering till produktion och underhåll.
 • Verka för likvärdig miljöomsorg som tillämpas av underentreprenörer, leverantörer och övriga samarbetspartners så att det får genomslag i hela verksamheten.
 • Ständigt öka vår kunskap och förståelse i miljöfrågor.

För att omsätta denna policy i praktiken arbetar vi efter objektanpassande miljöplaner, håller oss uppdaterade på senaste nytt inom området, samt upprättar checklistor för hantering av avfall.

Social hållbarhet 

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är den sociala hållbarheten. Vi vill givetvis att våra medarbetare ska må bra och trivas ihop, och vi vill även stödja olika initiativ som arbetar för ett bättre samhälle. 

Intern social hållbarhet 

Stämningen på ÖMAB kännetecknas av en god gemenskap. Vi hjälps åt vid olika utmaningar och firar vid framgång. 

Något som uppskattas av våra medarbetare är att vi några gånger per år träffas utanför arbetstid för att umgås och lära känna varandra bättre. 

Extern social hållbarhet 

Vi vill gärna bidra till föreningar och organisationer som skapar ett bättre samhälle. Här är några av dem:

 • FIK Furulund
 • Dösjebro Fotboll 
 • Kävlinge Golfklubb 
 • Barsebäcks Golfklubb 
 • Lödde Motion 
 • Nattvandrarna 
 • Momenta - som förser förskolebarn i Kävlinge kommun med reflexvästar