Park och utemiljö

Park och utemiljö

Med såväl kommuner som företag som uppdragsgivare har ÖMAB utfört arbeten inom park och utemiljö under många år.

Vi tar oss an de flesta uppdrag inom park och utemiljö, bland annat:

  • Trädfällning och gallring
  • Konsultation av vår erfarna arborist
  • Anläggning av lekplatser enligt gällande säkerhetsföreskrifter
  • Anläggning av utegym enligt gällande säkerhetsföreskrifter
  • Anläggning av parker och grönområden
  • Staket och stängsel 
  • Bygga bryggor och andra träkonstruktioner

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ditt projekt inom park och utemiljö.