Markentreprenad

Markentreprenad

ÖMABs affärsidé grundar sig i att utföra alla på marknaden förekommande markentreprenader. Med lång erfarenhet och en gedigen kundbas har ÖMAB de kunskaper som krävs för ett väl utfört markentreprenadsarbete.

ÖMAB utför markentreprenadarbete på Skönadals Förskola

Från de förberedande stora schakterna - till de små detaljerna i projektets slutfas

I det förberedande arbetet ingår till exempel bortforsling av träd och annat på den befintliga marken, schaktning, grävning, dränering och övriga förberedelser inför t.ex. en nybyggnation. 

ÖMAB finns tillgängliga under hela projektets gång med kunniga medarbetare. 

I projektets slutfas kan vi göra allt från att installera utomhusbelysning till att plantera träd. 

Andra populära tjänster

Grundläggningsarbeten

ÖMAB utför även de flesta typer av grundläggningsarbeten. 
Vi har även egen borrutrustning för borrplintar. 

Arbeten åt den tunga industrin

Våra mångåriga samarbeten med stora industrier visar att vi är en viktig partner i arbeten åt den tunga industrin. 

Ett urval av våra kunder: Akzo Nobel, Alfa Laval, Boliden Bergsöe, Oatly, Barsebäcks kraft och Tetra Pak.